Villa Pauli 2001

Vi träffades på Riddarhuset och fick en visning av bla Riddarsalen. Därefter blev del transport ut till Villa Pauli. Vi fick en utomordentlig
visning av det magnifika huset och intog lunch. Mötesförhandlingarna hölls i trädgården i strålande solsken.

Bussen gick tillbaka till Söder och Mikael (Georg 4) visade sin installation - kopparplåtar som täcker dörrarna till en transformatorstation
på Söder. Dörrarna är av koppar och är hydroformade efter allsköns bråte. Man ser en tv, en stövel och mycket mera.

En del av deltagarna dök upp på Dramaten på kvällen och fick en visning av lokalerna av Agneta (Georg 3). Kvällens spelning var
Elisabeth med Hanna (Georg 4) som sufflör. Pausen tillbringade vi i Paulikaféet, där Agneta berättade om sin far. Denne hade i sin
ungdom sagt till en lärare "...att han måste skynda sig hem för att hjälpa mamma att måla pappas tavlor". Med "tavlorna" avsågs då
de som är uppsatta i Paulikaféet.

Riddarhuset 2001


Senast ändrad: 2005-08-11, 19.21.43