Adliga ätten Pauli

Man tror att ätten kommer från det som nu är Italien. Den omtalas 1464 i Gemona (som tillhörde patriarken i Aquileia) och man vet att medlemmar drog sig norr ut mot Malborghet och Stiegerhof (bägge tillhörde biskopen i Bamberg). Där levde man på järnet och var antagligen ganska beskedliga köpmän tills den Ottomanska invasionen, då man visade mod och slog tillbaka angreppet.

Wolfgang och hans söner blev därför 1598 upptagna i Tyskromerskt Riksadelskap av Kejsar Rudolf II av Habsburg. Strax därefter (eller innan) konverterade medlemmarna till Protestantismen. Det var tillåtet för adeln att inte vara katoliker.

Det byttes biskop/påve och en motreformation inleddes. Detta betydde att alla protestanter fick ett val, att återgå till katolicismen eller flytta. Zacharias, Mikael och Andreas (Anders) flyttade till Sverige resp Finland och tog tjänst inom armén.

Zacharias lyckades ganska bra och avancerade till överste för Sörmland-Nerikes regimente. Ätten blev naturaliserad 1625 med nummer A96. Zacharias dog 1630, Mikael försvann i Regensburg och Anders dog i Finland 1645.

De nu levande medlemmarna av släkten härstammar från Zacharias.

Riddarhuset_A96


Copyright Karl-Henrik Stiernspetz