Länkar

Riddarhuset

Hermelinska släktföreningen

Villa Pauli

Pythagoras

Palazzo Veneziano (Malborghetto)

Stiegerhof

Stella Rocket Jenny Kai-Larsen (Georg 5) är sångare i bandet

Constanze von Canal är släkt med Gilbert von Canal (som överlämnade vårt vapenbrev till ätten) och således en avlägsen släkting till oss