Pauli Släktförening

Släktföreningen bildades år 2000 vid ett första möte ute i Lista. Föreningen är öppen för alla som kan påvisa ett släktskap med Pauli två generationer tillbaka. Årsavgiften är 150kr per par eller 100kr per person

Vi räknar normalt släktskapet som ett antal generationer från någon av Ferdinands avkommor (ex. Knut 4 = fjärde generationen i Knuts gren). Undantaget är medlemmar från ätten Hermelin/Altahr-Cederberg. Där räknas leden efter Gustaf Mauritz.

De olika grenarna är: Clas, Georg, Albert, Knut, Sven och Gustaf


Kontakta gärna föreningen ifall du är intresserad att gå med.


Styrelsen består av följande personer:

Metta Pauli Ordförande
Tom Pauli Sekreterare, arkivarie
Reino Lidforss Skattmästare
Charlotte Pauli Ceremonimästare
Joakim Pauli Fotograf, redaktör

Föreningens stadgar 2010